Okoljska Akademska Mreža Okoljska Akademska Mreža Vas vabi, da si ogledate interdisciplinarno razpravo z naslovom

Okoljska streznitev ob energetski realnosti – ali jo potrebujemo?


ki je bila v četrtek, 17. 12.2009, od 9. – 15. ure na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.


>>> Povzetki razprave Okoljske Akademske Mreže, 2009
>>> Zbornik Okoljske Akademske Mreže, 2008


Pobudniki in organizatorji smo se obrnili na poznavalce določenega segmenta na področju energetike v Sloveniji z željo, da aktivno prispevajo
k skupnemu premisleku o tem, kam in kako naprej na področju energetike v Sloveniji v luči strukturnih sprememb, ki jih nenazadnje terjajo tudi
neželeni okoljski učinki energetike. Ker gre za premislek na strateški in konceptualni ravni, so prispevki razpravljalcev tudi tako zastavljeni.


Povabilu so se odzvali:

Dušan Plut: Trajnostni razvoj Slovenije – od šibke k močni sonaravnosti

Andrej A. Lukšič: Demokratizacija energetske arene – pogoj za možnost strukturne premene v energetiki

Tina Fištravec: Razvojni trendi energetske politike EU na primeru podnebno-energetskega dela politike

Franko Nemac: Razvoj obnovljivih virov energije do 2020

Andreja Urbanič: Učinkovita rabe in obnovljivi viri energije kot temelj dolgoročne energetske politike v Sloveniji in prehoda v nizkoogljično družbo

Lidija Globevnik: Reke Slovenije- hidroenergetski potencial in njegova vloga v energetski bilanci Slovenije

Marko Čarman: Sončne elektrarne Gorenjske elektrarne podjetje d.o.o.

Štefan Kovač: Možnosti ogrevanja z lesno biomaso v strnjenih zaselkih – primer Mikrosistem v Beltincih

Fece Vilma: Uresničevanje okoljevarstvenih zahtev v družbi Gorenje,d.d.

Marjana Šijanec Zavrl: Energetsko učinkovit stavbni fond in spremembe porabe energije

Andrej Detela: Poti do energetsko trajnostnega transporta

Zdenka Simonovič: Promet v Ljubljani: konceptualna zastavitev projektov

Uroš Stanič: Okolje skozi prizmo regionalnega razvoja, tehnologije in kreativnosti

Tomšič Miha: Energetski programi Slovenije - koncepti in realizacija v tem desetletju.