Inštitut za ekologijo
Drevesa sredi vode blizu kraja Taponas ob Roni, Francija, (46° 07’ S - 04° 45’ Z).
© Yann Arthus-Bertrand/Earth from Above, http://www.yannarthusbertrand.Pri Taponasu blizu reke Rone med gorovjem Beaujolais in stotinami bajerjev, ki so posejani po močvirju Dombes, je med 20. in 23. marcem 2001 reka Saona prestopila bregove. Reka se je nato začasno vrnila v svojo osrednjo strugo, kar je v nižini ob sotočju rek Saone in Doubs običajen pojav. Vzrok za naraščanje vode, ki je po obilnih padavinah spomladi 2001 (3-krat večjih od običajnih v tej sezoni v Besan�0Š4onu ob reki Doubs) prizadelo več območij v srednji in vzhodni Franciji in še dodatno obremenilo že tako z vodo prepojena tla, pa vendarle ni samo posledica muhavega vremena. Zaradi gradnje poplavljenih območjih, ovir pri razlitju voda (prometna infrastruktura, neprepustnost zaradi urbanizacije) ter slabega vzdrževanja vodotokov in gozdov del odgovornosti nosi tudi človek.