Inštitut za ekologijo


Natečaj za osnovnošolce in srednješolce v sklopu razstave Zemlja, pogled z neba

Povečano zavedanje okoljskih problemov vodi v izziv usposobiti otroke in mladino za trajnostni razvoj, torej spremeniti njihovo obnašanje, ravnanje ter jih motivirati za razvoj osebne odgovornosti do okolja. Pri tem je bistvenega pomena izkušnja, osebna odgovornost do okolja. Ko imajo učenci in dijaki možnost vplivati na reševanje aktualnih problemov v njihovem življenjskem okolju, se pri njih razvijejo osebnostne kvalitete kot so iniciativnost, neodvisnost, sočutje, samo-nadzor in odgovornost. Njihova skrb za okolje postane vrednota.

Trajanje natečaja

Natečaj se bo pričel 1. septembra 2005 in bo trajal do 31. oktobra 2005. Zainteresirani učenci in dijaki naj svoje izdelke pošljejo po elektronski pošti info@micelij.net ali po pošti na naslov Inštitut za ekologijo, Štihova 5, 1000 Ljubljana. Izidi natečaja bodo objavljeni na spletni strani www.micelij.net, nagrajenci pa bodo o izidu natečaja obveščeni na domač naslov.

Nagrade

V vsaki natečajni skupini bomo podelili tri knjižne nagrade založbe Rokus. Naslovi knjižnih nagrad bodo objavljeni naknadno.

Prva triada devetletke, oz. 1. in 2. razred osemletke (od 6 do 9 let): otroci na risalni list (z uporabo tehnike po lastni želji) narišejo naravno lepoto domačega kraja, ki jim je najbolj všeč,  napišejo kaj predstavlja njihova risba in se podpišejo.

Druga triada devetletke, oz. 3., 4. in 5. razred osemletke (od 9 do 12 let): učenci na risalni list (z uporabo tehnike po lastni želji) narišejo naravno lepoto ali posebnost domačega kraja, opišejo svoj izdelek v nekaj povedih, kjer sporočijo, zakaj so si izbrali določeno temo, ki so jo narisali in se podpišejo.

Tretja triada osnovnošolcev, oz. 6., 7., in 8. razred osemletke (od 13 do 15 let): učenci sestavijo ekološko pravljico z uporabo forme po lastni želji: v vezani pisni obliki (spis), risba, v obliki stripa,...

Kriteriji ekološke pravljice: vsebino določijo učenci sami, mora pa vsebovati ekološko noto, kar pomeni, da je v pravljici izražen pozitiven odnos in ravnanja junakov do okolja. Glavne junake pravljice in kraj dogajanja določijo učenci sami.

 

Srednješolci imajo na voljo tri različne dileme. Izberejo si eno in jo skušajo rešiti v obliki eseja, načrta, stripa,… (prepuščeno lastni kreativnosti), vendar naj ne presega treh strani. Pomagajo si lahko z zagovarjanjem ali nasprotovanjem določenih stališč, ki so že podana, oz. naj vpeljejo svoja stališča in predloge. Postavijo naj se v vlogo aktivnih članov družbe, ki imajo pravico odločati in določati, kakšno je stanje okolja v domačem kraju in planetu. Ko se odločijo za določeno stališče, naj ga argumentirajo, tako da odgovarjajo na vprašanja zakaj so si izbrali določen problem, kaj problem pomeni za okolje, kako ga je potrebno razrešiti, kje bi še  lahko uporabili takšno rešitev, ipd.

 

Dilema 1: Prišlo ti je na ušesa, da bodo v bližini tvojega doma zgradili tovarno za proizvodnjo pesticidov. Skrbi te, da bi takšna tovarna onesnaževala okolje (zrak, vodo, povečan promet,…) ali da bi prišlo celo do nesreče. Kako bi reagiral na takšno iniciativo:

- Odločitev o postaviti tovrstne tovarne je v rokah politikov, strokovnjakov, ki so dovolj usposobljeni, da odločajo o varnosti in smotrnosti tovarne.

-  Sklical bi vrstnike in sprožil kampanjo proti gradnji tovrstne tovarne.

- Premislil bi o možnih opcijah in se aktivno vključil v proces odločanja o gradnji tovarne.

-  Podprl bi iniciativo, saj prinaša delovna mesta in blaginjo kraju.

- Tvoj predlog.

 

Dilema 2: Predstavljaj si, da si voditelj regije, kjer se vsako leto proizvede več odpadkov. Odločiš se, da boš pisal predsedniku vlade s predlogom, kako zmanjšati količino odpadkov. Katero od naštetih možnosti bi predlagal:
      - Podpiranje uporabe čistejših tehnologij in tehnologij z manjšo količino proizvedenih odpadkov.

- Izvedbo programov, ki spodbujajo širšo javnost, naj zmanjša, ponovno uporabi in reciklira svoje odpadke.

-  Povečanje uporabe biološko razgradljivih surovin.

-  Postavitev sežigalnice, ki bo rešila problem presežka odpadkov.

- Uvedbo taks kot nasprotovanje, nenaklonjenost prekomernemu embaliranju in nevarnim odlagališčem odpadkov.

      -  Tvoj predlog.Dilema 3: Po želji izbereš in opišeš okoljski problem v domačem kraju, lahko tudi globalni okoljski problem in napišeš načrt za njegovo rešitev.