Inštitut za ekologijo
















Priprave na razstavo

Priprave na  razstavo so potekale od decembra 2003. Od januarja do december 2004 smo koncipirali desetletni projekt izobraževanja in ozaveščanja na temo trajnostnega razvoja, ki smo ga poimenovali Micelij 2005-2014. Nato smo oblikovali koncept projekta za Micelij 2005, zbrali ekipo sodelavcev, navezovali stike z mrežami šol, s podjetji, raziskovalci in znanstveniki, s študenti, inovatorji in drugimi, ki so bili pripravljeni projekt podpreti in sodelovati pri njegovi uresničitvi. Povezali smo se z ustreznimi ustanovami, da projekt promocijsko in medijsko podpremo, še zlasti razstavo Zemlja, pogled z neba. V tem času smo se tudi obrnili na predsednika RS dr. Janeza Drnovška in ga prosili za pokroviteljstvo razstave. Poslali smo prva pisma sponzorjem in prejeli njihove prve podporne, še več pa odklonilnih odgovorov. Začeli smo se pogovarjati še z javnimi oblastmi mesta Ljubljane in države.