Inštitut za ekologijo
30.05.2005 - vir: Umanotera
Evropska komisija za prenovo strategije o trajnostnem razvoju EU STA 25/05/2005

Evropska komisija je 25. maja sprejela osnutek deklaracije o temeljnih načelih trajnostnega razvoja, ki bo začrtal uresničevanje zaveze Evropske unije k vključitvi trajnostnega razvoja v vse njene politike in delovanje, so sporočili v Bruslju. S predstavitvijo omenjenih načel se je komisija odzvala na pobudo Evropskega sveta, ki je Bruslju v marcu naložil pripravo podlage za prenovo strategije trajnostnega razvoja EU, ki je bila sprejeta leta 2001 v Gotheburgu.

"Načela predstavljajo prihodnjo dolgoročno vizijo Evrope. Trajnostni razvoj je namenjen varovanju okolja, ohranitvi socialne kohezije in spodbujanju gospodarske blaginje. Našo prihodnost vidimo v globalni povezanosti in takšen razvoj želimo doseči tako v Evropi kot drugod po svetu. Deklaracija združuje naše cilje in načela," je ob tem dejal predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso.

Deklaracija trajnostni razvoj razlaga kot razvoj, ki stremi k trajnemu izboljšanju kakovosti življenja na našem planetu za današnje in prihodnje generacije, ki naj bi vsem ljudem zagotavljal uživanje temeljnih pravic in svoboščin. V dokumentu so kot temeljni cilji med drugim zapisani močno gospodarstvo, socialna pravičnost in kohezija, varovanje okolja in izpolnjevanje mednarodnih obvez EU.

Med načela je komisija v deklaracijo zapisala temeljne pravice, medgeneracijsko pravičnost, odprtost, vključevanje državljanov, podjetij in socialnih partnerjev, politično povezanost na vseh ravneh, vzajemno spoštovanje gospodarskih, socialnih in ekoloških vidikov, uporabo najboljših znanj, uporabo preventivnega pristopa in ugotavljanje odgovornosti onesnaževalcev.

Deklaracija tudi poudarja obvezo EU k trajnostnemu razvoju. "EU težki k ustvarjanju družbe, ki bo vključevala uspešno gospodarstvo, visoko raven zaposlenosti in izobrazbe, socialno kohezijo in varovanje okolja, obenem pa bo temeljila na svobodi, demokraciji in spoštovanju človekovih pravic, ustvarjanju enakih priložnosti in solidarnosti v in med generacijami.

Dokument bo komisija posredovala Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskemu in socialnemu odboru ter Odboru regij. Predlog za novo in obsežnejšo strategijo trajnostnega razvoja pa bo komisija predstavila konec tega leta, so še sporočili v Bruslju.