Inštitut za ekologijo
14.06.2005 - vir: Slovenia Times
Slovencem gospodarska rast pomembnejša kot kakovost življenja

Zadnje raziskave so pokazale, da 71 % prebivalcev Slovenije, ki so sodelovali v anketi meni, da smo Slovenci dobro ozaveščeni o okoljski problematiki, večina pa je prepričana, da ne vedo dovolj o gensko spremenjenih organizmih. 81 % anketiranih Slovencev meni, da onesnaženost okolja vpliva na kakovost življenja, vendar so gospodarski faktorji in ekonomski razvoj pomembnejši od okoljske problematike. Raziskava je prav tako pokazala, da je glavni problem v Sloveniji onesnaževanje voda, medtem ko je hrup zanemarljiv.