Inštitut za ekologijo
Uvod v Micelij

Na osnovi spoznanja, da je dosedanji razvoj dodobra načel razmere za bivanje na našem planetu, je tako imenovani trajnostni razvoj (TR) postal alternativni koncept razvoja sodobne civilizacije (Rio de Janeiro 1992). Vse od tedaj dalje je TR skrb vseh, ki jim ni vseeno, kaj se bo zgodilo z našim planetom in življenjem na njem.

1. OZN je razglasila »Desetletje izobraževanja za TR 2005-2014«.

2. Komisija EU kot tudi Vlada RS
  sta razglasili TR za nosilni koncept razvoja in se obvezali, da ga bosta vključevali v vse svoje politike in delovanje. Le malo je tako nujnih ciljev za ohranitev skupne dediščine.

3. Inštitut za ekologijo
je na tem političnem ozadju zastavil svoj dolgoročni projekt z naslovom Micelij 2005-2014, katerega osnovni cilj je povezovati posameznike, gibanja, institucije, mrežja ipd. na različnih področjih družbenega življenja, zato da bi prišlo do sinergičnih učinkov pri uveljavljanju TR v Sloveniji, regiji in v širšem okolju.