Inštitut za ekologijo
Knjižica razglednic

dimenzije: 200 mm x 140 mm
cena: 3.500 SIT


Omenjene izdelke je mogoče kupiti na razstavišču vsak dan od 10. do 19. ure.
Za večja naročila se lahko obrnete na koordinatorko razstavišča Andreja Kia po elektronski pošti na naslov e-mail: andreja.luksic@guest.arnes.si ali na telefonsko številko  031 257 251.