Inštitut za ekologijo
Karavana enogrbih kamel - dromedarjev blizu Fachija, Ténéré desert, Niger (18° 14’ S - 11° 40’ V).
© Yann Arthus-Bertrand/Earth from Above, http://www.yannarthusbertrand.Že desetletja se Tuaregi ukvarjajo s trgovanjem s soljo, ki jo po več kot 610 kilometrov dolgi poti med mestom Agadez in solarno v Bilmi prenašajo karavane dromedarjev. Dromedarji, povezani med seboj v kolono, potujejo v konvojih s hitrostjo 40 kilometrov na dan pri temperaturi v senci 46 stopinj Celzija, vsaka žival nosi do sto kilogramov. Fachi je edino večje mesto na poti Azala�0Š7 (karavana soli), kjer je nujno potreben postanek. Karavane, ki so nekoč štele tudi po 20.000 dromedarjev, danes pa ne presegajo števila sto, postopoma izpodrivajo tovornjaki, vsak izmed njih sam prepelje toliko robe kot 250 dromedarjev. Število motornih vozil na Zemlji je od leta 1945 naraslo iz 40 milijonov na 680 milijonov. Čeprav je v deželah v razvoju število motornih vozil majhno, pa ravno tu uporaba avtomobilov najhitreje narašča. Če bi bila stopnja motoriziranosti vsega sveta enaka kot je danes v ZDA, bi bilo na svetu 3 milijarde vozil.