Inštitut za ekologijo
O projektu ZEMLJA, POGLED Z NEBA

Svet, posnet iz helikopterja oziroma iz ptičje perspektive, se zdi veliko bližji, najbolj stvaren izmed vseh pogledov. Delo ni zgolj fotografsko, temveč skozi kratka poglavja predstavlja raznovrstnost sveta. Namen celotnega projekta je z umetniškimi fotografijami, ki prikazujejo lepoto Zemlje, opozoriti sedanje generacije na težave in probleme okolja, ki zadevajo človeštvo kot celoto, hkrati pa promovirati trajnostni razvoj kot najustreznejši način soočanja s temi problemi. Fotografije pripovedujejo zgodbo našega spreminjajočega se planeta in predstavljajo vizualni prikaz sveta: sveta prenaseljenosti, zmanjševanja biotske raznovrstnosti, onesnaženih pokrajin in voda, podnebnih sprememb in nezadovoljivosti osnovnih človekovih potreb. Fotografije YAB so zapis sprememb, ki jih povzroča človek z globalno industrijsko ekonomijo.

YAB in njegova ekipa nam z vstopom v njun svet prikazujeta planet, na katerem živimo. Motiv  je Zemlja s svojimi prebivalci, ki zaradi svojih humanosti in radovednosti čutijo osebno povezanost s podobami na fotografijah. Pomen fotografij prevladuje nad formalno lepoto in dober fotograf nas izziva, premakne in usmerja k razumevanju, ki ima prednost pred lepo podobo. Vsaka fotografija Zemlje ali njenih prebivalcev prikazuje tisto najlepše, da bi nas usmerila k tistemu, kar je za nas najboljše. Opozarja nas, naj prevzamemo del odgovornosti, pričevanje pa ostaja odločno optimistično.

Na začetku nihče ni verjel v uspeh projekta. YAB je poslal na tisoče pisem mogočim sodelavcem, a večina mu sploh ni odgovorila. A vztrajna ekipa je vendarle dobila potrebno logistiko in denarno podporo. Pod pokroviteljstvom Unesca je obiskala nekaj držav v različnih predelih sveta. CLUB MED je nato naročil knjigo s fotografijami počitniških vasi, ki jih je ekipa fotografirala iz zraka. To je bil pomemben začetek. Več sredstev so dobili z izdajo knjig Kuvajt, pogled z neba in Maroko, pogled iz zraka ter z objavljanjem v različnih revijah. Tudi FUJI FILM jim je ponudil brezplačno pomoč. YAB je v projekt vložil svoje premoženje.

Leta 1999, pred objavo knjige, je imel YAB kar nekaj dvomov. Želel je, da bi imel še leto dni časa za zbiranje potrebnih podatkov in fotografij, da bi knjiga dosegla velik uspeh in bila cenovno dostopna vsem. Tako so mu založniki dovolili pripraviti knjigo po svoje in tudi določiti ceno, ki se mu zdi primerna.

Ekipa je obiskala več kot 150 držav in fotografirala več tisoč krajev. Vsi sodelujoči so v projekt vložili ogromno časa in energije.