Inštitut za ekologijo


Kviz o poznavanju Zemlje

Koliko poznamo lepote in probleme planeta na katerem živimo? Z željo po boljšem poznavanju planeta in problemov s katerimi se danes soočamo, bo v septembru 2005 pričel kviz o poznavanju okolja. Skupaj z Bertrandovimi fotografijami bodo predstavljeni naslednji tematski sklopi:


Elementi okolja:

zrak
- voda
zemlja
biotska raznovrstnost

Grožnje in pritiski v okolju: 


- urbanizacija

hrup
odpadki
kemikalije

Človekove aktivnosti:


- energija
-
transport
- industrija
- kmetijstvo in gozdarstvo
- turizem

Okoljske spremembe:


- podnebne spremembe

ozonska luknja
kisli dež
morja in oceani

Vrednote:
-
potrošniška družba
-
zdravje in okolje
človekove pravice
Zemlja v prihodnosti


O predstavlejnih temah bo potekal e-kviz.