Inštitut za ekologijo
Gejzir Grand Prismatic, Yellowstonski narodni park, Wyoming, ZDA, (44° 26’ S - 110° 39’ Z).
© Yann Arthus-Bertrand/Earth from Above, http://www.yannarthusbertrand.Yellowstone, ki leži na vulkanski planoti med državami Montano, Idahom in Wyomingom, je najstarejši nacionalni park na svetu. Ustanovljen je bil leta 1872, obsega 9000 km2 in predstalja najvešjo koncentracijo geotermalnih predelov na svetu z veË kot 10.000 gejziri, termalnimi vrelci in kadeËimi votlinami (fumarolami). Gejzir Grand Prismatic je s premerom 112 m najveËji termalni bazen parka, sicer pa je po velikosti tretji na svetu. Barvni spekter, po katerem je dobil ime, nastaja zaradi prisotnosti mikroskopskih modrozelenih cepljivk cianobakterij, ki rastejo hitreje v vroËi vodi v središËu bazena kot pa na obrobju, kjer je temperatura nižja. Narodni park Yellowstone, ki je od leta 1976 razglašen za biosferski rezervat, od leta 1978 pa je postal del Unescove svetovne dedišËine, letno obišËe preko 3 milijone ljudi. Severnoameriški kontinent, kjer se nahaja pet najbolj obiskanih naravnih znamenitosti sveta, sprejme vsako leto veË kot 70 milijonov turistov, kar predstavlja desetino svetovnega turizma in kar petino svetovnega zaslužka od turizma.