Inštitut za ekologijo


Kraljestvo življenja

Pred davnimi časi so bili vsi prebivalci Zemlje med seboj tesno povezani. Kamenje, rastline, živali, zrak in oceani so živeli v harmoniji. Seveda so bili tudi ljudje del tega življenjskega kroga. Mati narava je ljudem naložila, naj pomagajo celotnemu Kraljestvu pri rasti in razvoju ter ga skrbno varujejo. Glavna naloga ljudi, ki so jim rekli Varuhi, je bila zaščita vseh v Kraljestvu življenja. Nekateri Varuhi so bili zadolženi za zaščito zakopanega zaklada Kraljestva (naravnih virov) in kamenja. Drugi so varovali vode in zrak. Tretji so budno varovali rastline in druga živa bitja. Varuhe so spoštovali vsi.
A skozi čas se je marsikaj spremenilo. Ljudje so postajali iz dneva v dan bolj zahtevni, kar je Varuhom povzročalo mnogo skrbi. Ljudje so menili, da so boljši kot drugi prebivalci Kraljestva življenja. Sebično so grabili darove Kraljestva in se niso ozirali na trpljenje Zemlje. Več kot so jemali, več so hoteli in se tako oddaljevali od svojega okolja. Njihova čustva so popolnoma otopela. Niso več znali živeti v skladu z naravo, pozabili so jezik življenja in sčasoma izgubili sposobnost prepoznati Varuhe. Iz živih bitij so se spreminjali v človeška podjetja.
Varuhi so storili vse, da bi jih vrnili nazaj v Kraljestvo. Poskusili so ljudi znova naučiti poslušati, slišati, vohati, se dotikati, videti in si predstavljati. A je bilo že prepozno. Ljudje so izstopili iz življenjskega kroga in iz samega Kraljestva. Varuhi so objokovali človeška podjetja in žalovali za Kraljestvom, ki je počasi umiralo. Starešine so izgubili upanje, spet drugi so prosili mater Zemljo za pomoč.
Končno je bil sklican poseben Svet, v upanju, da bodo skupaj našli rešitev. Na zasedanju Sveta so mladi iz kroga Varuhov postavili preprosto vprašanje: »Zakaj si ne bi pomagali z našim največjim naravnim bogastvom? Kdo še vedno čuti, kdo je najbolj radoveden, kdo postavlja prava vprašanja?« In odgovor se je glasil: »OTROCI!!!«
Vsi so se strinjali, da so otroci edina rešitev. Vendar, kaj lahko storijo mladi, če so vsi prejšnji poskusi propadli? Nihče ni poznal odgovora. Toda sedem najmlajših Varuhov se je odločilo, da bodo poskusili. Trdno so bili prepričani, da jim mora uspeti. Postali so Ekoprijatelji. Skupaj bodo poiskali načine, kako pomagati otrokom, da razumejo, in jih pripeljali nazaj v krog življenja. Če ne, bo Kraljestvo uničeno.

vir: http://www.ecopals.com/ecostory.html

Ekološke pravljice slovenskih avtorjev so objavljene v knjigi Pikapolonica na prašni cesti (Ekološko kulturološko društvo Jasa, Ljubljana, 1997).