Inštitut za ekologijo
Priobalni vetrni park Middelgrunden blizu Köbenhavna, Danska (55°40´S – 12°38´V).
© Yann Arthus-Bertrand/Earth from Above, http://www.yannarthusbertrand.V morski ožini Øresund, ki ločuje Dansko in Švedsko, dva kilometra vzhodno od pristanišča v Köbenhavnu leži na globini 3 do 5 metrov največji priobalni vetrni park, postavljen leta 2000. 20 aerogeneratorjev, opremljenih z rotorji s 76 metrov premera, sega 64 metrov visoko in oblikuje lok v dolžini 3,4 km. Park s 40MW moči proizvede89 milijonov kWh na leto (približno 3 odstotke električne porabe Köbenhavna). Leta 2030 namerava Danska 50 odstotkov svojih potreb po elektriki zadovoljiti z energijo vetra(zdaj 10 odstotkov). Čeprav obnovljivi viri energije danes predstavljajo le 2 odstotka v svetu uporabljenih virov osnovne energije, pa njihove ekološke prednosti zbujajo precejšnje zanimanje. Zahvaljujoč tehnološkemu napredku, ki je močno zmanjšal hrup naprav na veter (vetrnice so sicer nameščene na razdalji več kot 500 m od bivališč), ljudje vse manj nasprotujejo tovrstni izrabi energije. Ta panoga se glede na zadnja leta razvija s povprečno 30 odstotno letno rastjo.