Inštitut za ekologijo
Pretoči (downloadaj) si delovne liste za obisk razstave in jih tiskaj (printaj). Po potrebi jih prepogni ali razreži po prekinjeni črti in obišči razstavo.