Inštitut za ekologijo
je neprofitna organizacija, ki ji predseduje Yann Arthus-Bertrand. Ustanovljena je bila zato, da bi:
 podpirala trajnostni razvoj tako, da prepriča vsakega od nas, naj ukrepa za prihodnost našega planeta in njegovih prebivalcev;
 se ljudje zavedali svetovnih problemov s tem, da bi uresničili zelo različne projekte z zelo obsežno udeležbo državljanov;
 mobilizirali ekonomske in politične voditelje tako, da jih povabimo, naj sodelujejo v projektih, s čimer dobijo priložnost, da aktivno podpirajo trajnostni razvoj;
 izvedli projekte, ki prinašajo konkretne rešitve problemov, ki ogrožajo planet. 

je postal član Zveze za planet (Alliance pour la Planete) in Odbora 21 (Comité 21), s čimer združuje napore številnih ljudi v Franciji in organizacij, posvečenih trajnostnemu razvoju.

Glavni tekoči projekti:

 6 milijard drugih (6 Billion Others): po svetu so posneli več kot 4000 intervjujev, saj projekt poskuša naslikati občutljiv človeški portret prebivalcev našega planeta. Tema sproža bistvena vprašanja, ki so si jih zastavljali v vseh časovnih obdobjih in v vseh civilizacijah: družina, nesreča, sreča, vojna, zadovoljstvo, strah, smeh, solze … Velika razstava bo v letu 2008 predstavila te intervjuje javnosti. Dostop bo prost. www.6milliardsdautres.org
Projekt podpira BNP Paribas.
 Projekt »Plakati za šole«: izobraževalna razstava, ki jo sestavlja okoli 20 plakatov, ki prikazujejo glavne okoljske in družbene izzive, s katerimi se danes sooča svet. Na voljo je brezplačno vsem šolam v Franciji. Izdaja iz leta 2007 se osredinja na »biotsko raznovrstnost: vse je živo, vse je povezano«. Prav tako je objavljena na spletu: www.ledeveloppementdurable.fr.
Projekt so ustvarili v sodelovanju s francoskima ministrstvoma za izobraževanje ter za ekologijo in trajnostni razvoj.
 Boj proti ogljiku (Action Carbone): v partnerstvu z ADEME program nagovarja družbe, ustanove in druge institucije ter posameznike, naj izračunajo, zmanjšajo in nadomestijo svoje izpuste ogljikovega dioksida s financiranjem projektov, ki podpirajo obnovljive energije, bolj učinkovito uporabo energije in ponovno pogozditev, zato da bi se združili v boju proti podnebnim spremembam. www.actioncarbone.org
 GoodPlanet.info: francosko/angleška spletna stran z objavljenimi viri, ki je začela delovati v letu 2007. Opremljena je z obširno zbirko okoljskih podatkov o trajnostnem razvoju po svetu. Med drugimi viri informacij se opira tudi na mednarodno priznane strokovnjake in postavlja vprašanja o podnebnih spremembah, okoljski politiki, varnosti oskrbe, biotski raznovrstnosti, socialni pravičnosti idr. Spletna stran prav tako vpeljuje razprave med javnostmi o načinih, kako se spopasti z okoljskimi problemi. Projekt financira BNP Paribas.
 Projekt Posestvo Longchamp (Le Projet du Domaine de Longchamp): eksperimentalni izobraževalni center, posvečen trajnostnemu razvoju, ki sta ga ustvarila WWF (Svetovni sklad za naravo) in Bois de Boulogne (Francija). Tri hektare zemlje, ki jih je podarilo mesto Pariz, bodo ponovno uporabili na ekološko prijazen način, z obnovljivimi viri energije, z zelenim transportom in zelenimi materiali. Za študente in dijake bo čez teden dostop prost.
 Knjiga referenc o stanju sveta bo izšla v letu 2008. Prikazala bo stanje okoljskih zadev v različnih državah sveta. Med drugimi članki bo zajemala tudi eseje mednarodnih strokovnjakov, ki se osredinjajo na današnje pereče probleme: globalno segrevanje, prelov rib, ekosistemsko produktivnost …
 Živi: razstavo s tem naslovom, ki slavi življenje na Zemlji, sestavljajo spektakularne fotografije življenja v divjini, podobe narave, ki razlagajo vpliv človeških aktivnosti, in postreže z izvedljivimi rešitvami za preprečevanje okoljske degradacije. Razstava Živi je bila postavljena zato, da bi ljudi izzvali k spremembam v njihovih ravnanjih.