Inštitut za ekologijo
Organizator  razstaveInštitut za ekologijo

Štihova 5, Ljubljana

web:     www.micelij.net
e-mail: andreja.luksic@guest.arnes.si