Inštitut za ekologijo


Partnerji na razstavi Živi

Prirodoslovni muzej, www.pms-lj.si
 ZOO Ljubljana, www.zoo-ljubljana.si
 Ekošola kot način življenja, www.drustvo-doves.si/es/
 Podiplomski študij Varstva okolja, www2.fgg.uni-lj.si/index.php?page=static&item=60
 Mednarodni grafični likovni center, www.mglc-lj.si
National Geographic Slovenija,www.nationalgeographic.si
 Mladinski pustolovsko-ekološki film TEA, www.gustavfilm.si/?CID=52
 Revija Osvoboditev živali, www.osvoboditev-zivali.org/?pnm=01471