Inštitut za ekologijo
Andrej Cedilnik  Miha Čelar  Mojca Dobnikar
Bogdan Kladnik
Lea Prezelj  Sandi Purič
Dalia Roženberg
ar Lara Roženberg Kristjan Stojanović
Gaja Trbižan
Luka Vidic David Vrtin