Inštitut za ekologijo
V času razstave Živi bo potekal ekofestival, ki so ga vsebinsko sooblikovali Prirodoslovni muzej, ZOO Ljubljana, Okoljska akademska mreža in društvo Polituss.