Inštitut za ekologijo
Realizacija Micelija 2005

Januarja leta 2005 smo začeli uresničevati Micelij 2005, v katerem je imela razstava Zemlja, pogled z neba osrednje mesto. Od januarja dalje smo usklajevali proračun razstave s koordinacijsko pisarno v Parizu, predstavili način financiranja razstave in spremljevalnih projektov, sestavljali elemente za pogodbo med organizatorjem in koordinacijsko pisarno v Parizu, začeli javno predstavljati razstavo prek medijev, izdelali in predstavili scenografijo razstave in panojev koordinacijski pisarni v Parizu, prav tako tudi celostno grafično podobo (pisnega vabila, plakatov, različnih besedil…), naredili smo prototip panoja, naročili fotografije in pohodni zemljevid sveta, vzpostavili stike z različnimi dobavitelji iz Pariza za razglednice, plakate, brošuro…, ki se bodo prodajali na razstavišču, naročili smo tudi dokumentarni film o nastajanju fotografij, pripravili promocijska gradiva in oglase za medije, začeli smo podpisovati sponzorske in donatorske pogodbe, se dogovorili za ustrezno pripravo razstavišča z različnimi izvajalci-sponzorji, razposlali vabila na svečano otvoritev, zagotovili prevoz fotografij in drugega gradiva iz Pariza.
 
16. maj: prevzem fotografij na razstavišču, montaža panojev in kioska, tisk zemljevida in podnapisov

17. maj: prihod koordinatorja razstave iz Pariza, postavljanje razstave