Inštitut za ekologijo
Načrti za delavnice, ki so namenjene osnovnošolcem, pokrivajo naslednje okoljske teme: biotska raznovrstnost, potrošniška družba (embalaža izdelkov, ravnanje potrošnikov, oglaševanje in označevanje izdelkov) in ekološko pridelana hrana. Načrti so zasnovani tako, da navajajo nekaj podatkov o glavnem konceptu teme, primernih predmetih, kjer naj se obravnava določena osrednja tema, času in prostoru, ciljih in metodologiji. Dejavnosti, ki so navedene v načrtih delavnic, so v pomoč učiteljem pri obravnavanju določene teme. Namen teh delavnic ni le v pridobivanju znanja o okolju, ampak je njihov namen spodbuditi učence k drugačnemu načinu obnašanja v šoli, doma in v družbi. 

 

Delavnice gradivo (klikni na povezavo):
Potrošniška družba: embalaža izdelkov
Je hrana vedno zdrava?
Oglaševanje in označevanje - tekst
Potrošniška družba: zakaj kupovati več?
Zakaj ljudje potrebujemo naravo?

 

* Delavnice so prirejene po gradivu Green Pack, ki ga je izdal Regionalni okoljski center (REC) leta 2003.